Waarom een plan?

“Een doel zonder plan is een droom.”

Als een investeerder of bank er niet om vraagt wordt er vaak niet eens een plan gemaakt. Toch is het verstandig om dat wel te doen.

Zes goede redenen om een plan te maken:

  • Een plan zorgt voor een eenduidig beeld bij leiding en medewerkers over de markt, de toekomstvisie en de aanpak: gevolg is een verbeterde motivatie
  • Focus is de basis van uw succes. Een goed plan levert de juiste focus en zorgt dat u zich niet laat afleiden door ad-hoc ideeën en gebeurtenissen
  • Iedereen dezelfde doelstellingen: daardoor heldere communicatie en minder onduidelijkheden (“ze moeten eerst maar eens beleid maken”)
  • Een markt- en sterkte/zwakte-analyse vormt de basis van een plan. Een plan formuleren werkt daarom vanaf de eerste dag kwaliteitsverhogend
  • Een plan zorgt voor  betere beslissingen op basis van een uitgedachte richting en minder op basis van incidentele problematiek
  • Operationele uitwerking in een activiteitenplan verschaft het management een breed gedragen sturingsinstrument en periodieke bewaking

Om een doeltreffend plan te formuleren is externe expertise noodzakelijk. Omdat u een bredere blik nodig heeft dan de referentie van uw eigen onderneming. Omdat een extern expert u de juiste kritische vragen stelt en beantwoordt.

Ik help u graag bij de formulering van u ondernemings- of marketing- of verkoopplan. Bewezen formats en checklists zorgen er ook voor dat uw plan efficiënt en zonder tijdverspilling tot stand komt.

Reacties zijn gesloten.